Over ons

De Onafhankelijke industriëlen en zakenlieden Associatie (MUSIAD) Nederland bestaat 20 jaar en staat voor mensenrechten en de rechtsstaat, rechtvaardigheid en gelijkheid, vrede en veiligheid, welvaart en geluk, universele waarden en voor de naleving daarvan.

Voorwoord

Gezien het 20- jarig bestaan van ondernemersvereniging MUSIAD Nederland is er in het jaar 2014 besloten om de tak Young MUSIAD Nederland op te richten om voor de jongeren ruimte te bieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Met dit doel in het vizier willen we talrijke jongeren stimuleren en ervoor zorgen dat in Nederland jonge getalenteerde ondernemers zich ontwikkelen. Het bestuur van Young MUSIAD Nederland is bewust van het feit dat dit een stap richting de toekomst is. We zijn gemotiveerd, gedreven en talentvol om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Onze slagzin luidt: Vernieuwing begint met een onderneming!

 

Missie & Visie

Young MÜSIAD Nederland is door jongeren voor jongeren opgericht. Ons hoofddoel is om wederzijdse vertrouwen tussen jongeren te versterken en de jonge ondernemers uit Nederland te stimuleren om een internationale rol aan te nemen. Hierbij is de belangrijkste factor de internationale Young MÜSIAD netwerk.

Andere doelen zijn:

  • Een vernieuwende platform vormen om de ondernemerschap onder jongeren te bevorderen.
  • Een ondernemende houding stimuleren door technologische ontwikkelingen te volgen en daarbij duurzaam activiteiten te organiseren.
  • De maatschappelijke ontwikkelingen volgen met daarbij de geldende normen en waarden aanhoudend de jongeren stimuleren om te ondernemen.
  • De internationale handelsbetrekkingen tussen Nederland en verschillende landen bevorderen.

Verschillende projecten van Young MÜSIAD Nederland

  • Binnen Nederland een gegevensnetwerk opzetten van ondernemers en daarbij de handelsbetrekkingen tussen MÜSIAD leden bevorderen.
  • Een enquête afnemen onder studenten en ondernemers waarbij de eigenschappen, een ondernemende houding en normen en waarden op de voorgrond staat. Deze gegevens zullen tevens gepubliceerd worden.
  • Een achterban opzetten waarbij wederzijdse vertrouwen op de voorgrond staat.
  • Een enquête afnemen onder studenten en ondernemers waarbij de eigenschappen, een ondernemende houding en normen en waarden op de voorgrond staat. Deze gegevens zullen tevens gepubliceerd worden.